Решение за мобилни продажби

Дайте възможност на крайните потребители да печатат от мобилното си устройство

1. Използвайте мобилен терминал, за да замените хартиения формуляр, да прехвърлите информация за клиентите и процеса на продажба чрез електронна услуга.

2. За да избегнете загуба на информация за клиента, подобрете ефективността на проверката.

3. Чрез използване на мобилни терминали, той може да защити информацията на клиентите, да спести логистика и човешки разходи, за да закрепи проверката на картата.

 

Препоръчителни модели: SP-T12BTDM, SP-RMT9BTDM, SP-T7BTDM